Studenti zdravotnické školy na praxích (nejen) v Německu

14.10.2014 Horácké noviny - Možnost vycestovat na odborné praxe do Německa mají již druhým rokem žáci a studenti na VOŠ a SŠVZZ Třebíč. Jak to všechno začalo? V únoru 2013 se na škole uskutečnilo setkání se zástupkyní zaměstnavatele z Německa. Paní Sandner, rodilá Češka zastupující organizaci, vystoupila se zajímavou prezentací před přítomným vedením školy a třebíčské nemocnice, studenty , pedagogy , ale i zájemci z řad veřejnosti. PFLEGEWERK, rodinný podnik zabývající se ambulantní a stacionární péčí, hledal kvalifikované všeobecné sestry pro práci v Berlíně. Nabízel českým sestrám stálé pracovní místo, možnost dalšího vzdělávání , zajištění jazykových kurzů.    

Nadstandardní a velmi pozitivní byla podpora sester ve společenské a pracovní integraci - organizace nabízela pomoc při hledání ubytování, stěhování, vyřizování úředních formalit, zaučení, ale i poradenství o možnostech dalšího vzdělávání. Kromě nabídky zaměstnání paní Sandner nabídla vedení školy možnost spolupráce při zajišťování odborných praxí a exkurzí pro studenty i pedagogy školy.

Tuto nabídku jsme využili a v červnu 2013 odbornou stáž pedagogů v Berlíně zrealizovali. Dvanáct vyučujících zdravotnických škol z Třebíče, Havlíčkova Brodu a Žďáru nad Sázavou mělo během 4 denního pobytu možnost Pflegewerk Senior Centrum poznat. Po návratu pedagogů na první odbornou praxi hned v červnu 2013 vyjeli 4 žáci 3. ročníku střední školy, oboru Zdravotnický asistent, v doprovodu odborné učitelky Mgr. Marty Valentové.

Ve školním roce 2013/2014 spolupráce pokračovala.

V průběhu roku se do Německa vydali žáci střední školy, obor Zdravotnický asistent i studenti školy vyšší, obor Diplomovaná všeobecná sestra. Na praxe vyjíždějí nejen studenti studující německý jazyk, ale i studenti-angličtináři. Pro ně škola připravuje a realizuje jazykové kurzy zaměřené na, v praxi potřebnou, odbornou němčinu. Během 14 měsíců na odborných praxích odpracovalo 30 studentů školy celkem 66 pracovních týdnů/2640 hodin.

Praxe našich studentů byla zatím realizovaná ve dvou berlínských domovech pro seniory. Před odjezdem studentů na praxi do Berlína předchází jejich příprava. Náplní praxe je poskytování základní ošetřovatelské péče u obyvatel domova, dále podílení se na organizaci volného času a ergoterapii obyvatel a v neposlední řadě také částečné vedení ošetřovatelské dokumentace. Velkým přínosem je pro naše studenty možnost uplatnit a posílit jazykové dovednosti, získat nové zkušenosti, navázat velmi pozitivní vztahy jak s tamním personálem, tak především s obyvateli domova a jejich rodinnými příslušníky. Velmi významná je pro naše absolventy, zejména v dnešní době, nabídka pracovního místa. Ve svém volném čase studenti poznávají Berlín -velmi atraktivní evropskou metropoli rozléhající se na obrovském území se spoustou parků a vodních ploch. Je možné navštívit a vidět mnoho pamětihodností, muzeí, výstav a dalších krásných míst a kulturních akcí.

Na konci září letošního roku zavítala do České republiky opět paní Sandner, tentokrát se svým asistentem - vedoucím odborných praxí studentů v Německu. Během 4 denního pracovního pobytu proběhla jednání s vedením školy, zaměřená na hodnocení dosavadní spolupráce a plánování spolupráce další. Pobyt v České republice vyvrcholil konferencí, v úterý 30. září v Jihlavě. Setkali se zde zástupci všech již spolupracujících škol, ale také škol, které o spolupráci s Berlínem teprve uvažují. Studenti naší školy vystoupili s velmi zajímavou prezentací doplněnou fotkami, ve které zúčastněným nastínili přípravu a průběh odborných praxí, včetně hodnocení.

Možnost vycestovat a cenné zkušenosti v zahraničí získat mají v tomto školním roce i další studenti zdravotnických oborů naší školy. V neděli 12. října odjela dvojice studentek vyšší školy na 4 týdenní praxi, v lednu pak vycestuje skupinka žáků střední školy na 14 denní praxi v doprovodu odborné učitelky Marty Valentové. Nejen Německo je ale cílem zahraničních praxí! V rámci realizace schváleného projektu Erasmus+ se studenti podívají na Slovensko, ale i do Turecka.

Mgr. Milada Brabcová, Mgr. Marta Valentová