Spolupráci firem a škol brzdí řada překážek

12.06.2015 MM Průmyslové spektrum -  Zlepšení spolupráce zaměstnavatelů se školami je jednou z cest, jak řešit problém nedostatku technicky vzdělaných pracovníků v České republice. To je hlavní závěr diskusního setkání v Muzeu Škoda Auto v Mladé Boleslavi, které v rámci kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání uspořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) spolu s vydavatelstvím Economia pod názvem „Spolupráce ve vzdělávání: To je, oč tu běží“ .

Podle zjištění SP ČR mezi firmami je jejich současná spolupráce s vysokými technickými školami na poměrně vysoké úrovni, částečně to platí o středních odborných školách a učilištích. Nedostatečná je ovšem úroveň spolupráce na základním stupni vzdělávání.

SP ČR při diskusi zastupoval jeho viceprezident Bohdan Wojnar, který poukázal na to, že velké průmyslové firmy využívají tradice a zkušeností spolupráce se školami, problémy mohou mít střední a malé firmy. „V průmyslu chybí nejméně 100 tisíc technicky vzdělaných pracovníků. Zároveň v odvětvích jako je strojírenství či automobilový průmysl odejde do roku 2020 kolem 60 tisíc technicky vzdělaných pracovníků do důchodu,“ uvedl Bohdan Wojnar, který byl hlavním hostitelem odborného diskusního setkání, jehož se zúčastnilo 120 zástupců firem, škol, svazů a asociací a institucí.

Celý článek je k dispozici zde.