Spolupráce s odborníky z praxe

5.11.2014 Moravskoslezský deník - Obchodní akademie v Českém Těšíně je školou s pětaosmdesátiletou tradicí v oblasti ekonomického vzdělávání . Kromě vzdělávání odborného klade důraz i na výuku cizích jazyků a informatiky. Jde o školu dvojjazyčnou, která vyučuje v jazyce českém i polském.    

Výuku všech předmětů se škola neustále snaží inovovat a přizpůsobovat dynamicky se měnícím potřebám trhu práce. Cílem je poskytovat kvalitní středoškolské vzdělání, které je podmínkou pro další studijní i pracovní úspěchy našich absolventů. Pro školní rok 2014/2015 škola získala finanční podporu ve výši 3 004 877 korun z Operačního programu VK na realizaci projektu Inovace ve výuce odborných ekonomických předmětů. Projekt je zaměřen na zavedení nových inovativních prvků do výuky ekonomických předmětů s cílem přiblížit teoretickou výuku co nejvíce praxi. Co je hlavní náplní projektu? Podstatné rozšíření spolupráce s odborníky z praxe a s potenciálními budoucími zaměstnavateli studentů. Žáky i učitele čekají přednášky, besedy, workshopy z oblasti podnikání, marketingu, účetnictví a také exkurze do reálného prostředí rozvíjejících se firem v našem regionu. Na žáky 3. ročníků oboru obchodní akademie čeká nová forma dvoutýdenní praxe s cílem výrazně posílit praktické vyučování.

Při sestavování podnikatelských plánů budou žákům pomáhat odborníci z praxe a garant za anglický jazyk, neboť část soutěže probíhá v anglickém jazyce. Akademie spolupracuje i s vybranými základními školami v Českém Těšíně na aktivitách vedoucích k rozvoji finanční gramotnosti žáků a k posílení jejich podnikatelských znalostí a dovedností.