Školy a firmy mohou získat peníze na spolupráci

13. 11. 2013     novinky.cz

Od letošního října probíhá v rámci projektu Pospolu pilotáž modelů spolupráce škol a firem. Dohromady je do ní zapojeno sedm škol a 43 firem, které budou ověřovat realizaci odborného výcviku celkem 430 žáků z oborů vzdělání s výučním listem v reálném pracovním prostředí.

Od 1. listopadu do 20. prosince se mohou partnerství škol a firem přihlásit do nového výběrového řízení na výběr dalších dvaceti partnerství pro pilotáž a získat v něm finanční příspěvek ve výši od 1,3 do 2,8 mil. Kč.

Šance ovlivnit kvalitu vzdělávání

Pilotní ověřování modelů spolupráce škol a firem představuje pro školy i firmy jedinečnou příležitost, jak získat finance na realizaci této spolupráce a na výdaje s ní spojené.

Účastí v projektu Pospolu mají také školy a firmy šanci ovlivnit budoucí situaci odborného vzdělávání v ČR, protože výsledky pilotáže budou spolu s dalšími výstupy projektu součástí podkladů vedoucích k návrhům legislativních a systémových změn, které usnadní do budoucna přípravu žáků v reálném pracovním prostředí.

Celý článek najdete na http://www.novinky.cz/kariera/318981-skoly-a-firmy-mohou-ziskat-penize-na-spolupraci.html