Škola pro praktický život

8.12.2014 Zemědělec -  Jako první v České republice se rozhodlo vedení Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Horšovském Týně využívat svůj školní statek v Horšově pro odborný výcvik a praxi pro osm různých oborů a další vzdělávání dospělých. V České republice bylo na počátku devadesátých let minulého století kolem šedesáti školních statků. Nebyly však plně využity, protože se zaměřovaly pouze na jeden zemědělský obor – Agropodnikání. Z tohoto důvodu se rušily a stále ruší.