Rozhovor s Ing. Milanem Chylíkem, ředitelem Integrované střední školy automobilní v Brně,

která realizovala pilotáž spolupráce společně s Dopravním podnikem města Brna, a. s., v projektu Pospolu.

Proč jste se přihlásili do pilotáže projektu Pospolu?

Naše škola se dlouhodobě zapojuje do realizace většiny systémových (národních) projektů realizovaných MŠMT ČR jako například Pilot S, Kurikulum S, NZZ, UNIV, RAMPS-VIP III, NSK, NSP atd. Přihlášení do pilotáže projektu Pospolu bylo tedy logickým pokračováním uvedených aktivit školy v oblasti rozvoje počátečního a dalšího vzdělávání v autooborech v ČR.

Jak dlouho již s podniky spolupracujete a jak tato spolupráce vypadá?

Naše škola samozřejmě spolupracuje s podniky od samého založení, tj. 56 let. Spolupráce se vyvíjí dle možností a povinností vyplývajících z aktuální legislativy. V současné době je spolupráce zaměřena na praktické vyučování, vzdělávání odborných pedagogů, organizaci odborných soutěží, uplatnění absolventů, další vzdělávání zaměstnanců v autoopravárenství, dodávky servisních technologií, získávání učebních pomůcek od výrobců vozidel, propagaci vzdělávání v autooborech atd.  Velmi významnou formou spolupráce s podniky je také členství v celostátních profesních svazech: Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR), Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska (ADSSF), Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), Svaz dopravy ČR (SD ČR), Asociace elektromobilového průmyslu (ASEP).

Zahrnuli jste do pilotáže nějaké rozšíření dřívější spolupráce?

S Dopravním podnikem města Brna (DPMB) škola spolupracuje dlouhodobě v rámci odborného výcviku žáků oboru Mechanik opravář motorových vozidel, dříve automechanik. V souvislosti s realizací pilotáže projektu Pospolu byla spolupráce rozšířena o dlouhodobý odborný výcvik žáků oboru Autolakýrník a čtrnáctidenní praxi žáků oboru Autotronik zaměřenou na provoz a opravy trolejbusů a tramvají.

Jaké přínosy bude podle Vás mít pilotáž pro Vaši školu?

Přínosem je již zmíněné rozšíření spolupráce s DPMB, ale také inovace systému evidence a hodnocení odborného výcviku a praxe žáků školy. Realizace pilotáže zajišťuje také finanční přínos, který využíváme k motivaci odpovědných pracovníků školy, ale zejména k odměňování instruktorů v DPMB. Tento přínos je bohužel pouze dočasný. Budeme realizovat také propagační aktivity, takže očekáváme mírné zvýšení zájmu absolventů ZŠ o studium na naší škole.

V čem je Vaše spolupráce výjimečná a specifická?

Vzhledem k charakteru vyučovaných autooborů probíhá většinou odborný výcvik a praxe žáků formou umístění jednotlivců do partnerských firem a podniků. Vzhledem k velikosti a počtu zaměstnanců společnosti DPMB lze realizovat praktické vyučování na jednom pracovišti pro celou skupinu žáků současně pod vedením UOV. Odborný výcvik je navíc zařazen do modulového systému výuky žáků 2. ročníku oboru Mechanik opravář motorových vozidel. Zajímavým specifikem je také úvazek UOV, který je z 50 % zaměstnancem školy a z dalších 50 % zaměstnancem DPMB. To zaručuje naplnění požadavků školy ve smyslu realizace výuky dle platného školního vzdělávacího programu, ale také vytipování budoucích zaměstnanců DPMB.

O tomto partnerství škol a firem více zde.

O všech partnerstvích v pilotáži více zde.