Rozhovor s Ing. Bronislavem Fuksou, ředitelem SŠ – COP technické, Kroměříž

která od listopadu 2013 do ledna 2015 realizovala pilotáž spolupráce spolu se SPŠ a OA Uherský Brod, SOŠ Josefa Sousedíka a 29 firmami v projektu Pospolu.

Proč jste se přihlásili do pilotáže projektu Pospolu?

V první řadě jsme chtěli být součástí systémového ověřování propojení odborného vzdělávání a reálné praxe na pracovištích firem a živnostníků. Viděli jsme v pilotáži Pospolu dobrou příležitost získat takříkajíc z první ruky všechny případné výstupy vedoucí k inovaci a dalšímu zkvalitnění praktického vyučování. Úspěch ve výběrovém řízení jsme pochopitelně vnímali také jako prestižní záležitost a další střípek do naší pestré mozaiky propagace. Zejména s ohledem na nábor nových žáků. Podobný úspěch vždycky dobře prodává.

 Jak dlouho již s podniky spolupracujete a jak tato spolupráce vypadá?

Odborné školství spolupracuje s podnikatelskými subjekty na trhu práce v podstatě odjakživa. Řada institucí byla dříve přímo přípravkami velkých firem a my zrovna tak. Současná podoba našich vztahů s řádově desítkami sociálních partnerů má základ už v devadesátých letech. Spolupráci ale trvale rozvíjíme a prohlubujeme. Kromě odborného výcviku a odborné praxe nám dnes regionální podnikatelé pomáhají se vzděláváním pedagogů, s náborovou činností, sponzorují řadu různých našich akcí, nabízejí stipendia žákům apod.

Zahrnuli jste do pilotáže nějaké rozšíření dřívější spolupráce?

Většina naší pilotáže se týká pouze odborného výcviku s firmami a živnostníky, kteří jsou našimi stabilními partnery, takže zde bych mluvil nanejvýše o určitém prohloubení a implementaci systémového přístupu. Nicméně i na rozšíření došlo. Například s Autosalon Kromexim, s.r.o., který nám nabídl odborníka z praxe, který přednáší žákům auto oborů. To jsme s „Kromeximem“ ještě nezkusili.

Jaké přínosy bude podle Vás mít pilotáž pro Vaši školu?

Spolupráce firmy a školy je oboustranně výhodná. Naši žáci poznají reálné prostředí praxe a firmy si mohou během odborného výcviku vytipovat a nasmlouvat budoucí zaměstnance. Jak jsem zmínil v první odpovědi, čekáme, co nového v oblasti spolupráce s podnikateli pilotáž projektu Pospolu přinese. Ověřovat si funkčnost našich partnerství za peníze daňových poplatníků nepotřebujeme. Jsou založena na osobních vztazích, ochotě, nasazení a společných vizích. To si koupit nemůžete. Ale sofistikované funkční inovace zadarmo seženete těžko. Proto Pospolu věříme a jsme jeho součástí.

V čem je Vaše spolupráce výjimečná a specifická?

Netroufl bych si „tagovat“ spolupráci s našimi sociálními partnery jako výjimečnou. Ani si nemyslím, že by naše vztahy měly nějaká specifika. Určitě se snažíme udělat pro zkvalitnění a zatraktivnění odborného vzdělání maximum stejně jako na jiných školách. Je pravda, že se naše partnerství postupně proměňují a rozvíjejí. Jen za poslední dva roky jsme přidali řadu dalších nových aktivit a dostali se na zcela jinou úroveň. A vztahy s velkými firmami jako TOSHULIN a.s., Chropyňská strojírna a.s. nebo Magneton a.s. jsou dnes už opravdu hodně úzké v tom nejlepším slova smyslu. Ale důležitější pro nás budou vždy především atributy poctivého přístupu a pracovního zápalu všech našich pracovníků, kteří jsou do spolupráce s podniky zapojeni s cílem zajistit žákům i jejich rodičům nejlepší možný „servis“. Díky zájmu firem jim zajišťujeme i dobrou budoucnost v zajímavém povolání.

O tomto partnerství škol a firem více zde.

O všech partnerstvích v pilotáži více zde.