Projekt Pospolu zhodnotili zástupci školy i firmy

„Ze zkušenosti zúčastněných žáků je odezva velice kladná. Žáci získali zkušenosti od instruktorů, co se týče obrábění. Dle ohlasu z provozu také můžeme mluvit o pozitivní zkušenosti,“ hodnotí průběh pilotáže Mgr. Zdeněk Marek, koordinátor praktické výuky a člen realizačního týmu.

„Firma měla možnost sledovat žáky při práci, jejich postoj k daným úkolům, odbornost, spolehlivost. Tím si může žáky po vyučení rozmístit na různé obráběcí stroje. Ze zkušenosti z pilotáže se bude realizovat větší propojenost výuky (instruktor, učitel) a rozmisťování žáků na obráběcí stroje, s ohledem na budoucí zaměstnání, podle jejich zručnosti a odbornosti,“ doplňuje Ing. Marian Hrubý ze společnosti Strojírny a stavby Třinec, a. s.

„Projekt podpořil rozvoj duálního systému, který realizujeme na škole za účelem užšího propojení praktické výuky s konkrétním pracovištěm. Naši žáci od druhého ročníku absolvují velkou část praxe s našimi učiteli odborného výcviku přímo na pracovištích. Přínosem duálního systému je efektivní příprava mladých lidí pro konkrétní práci. Pravidelně pořádáme tzv. kulaté stoly, jichž se účastní odborníci z praxe a naši učitelé teoretické i praktické výuky. Díky tomu máme možnost poznávat a reagovat na nově zaváděné technologie a řadit je do učebních osnov,“ vysvětluje Ing. Dušan Mikmek, koordinátor partnerství.

Pozn. - Anotace zpracována projektem Pospolu dle závěrečné TZ z partnerství (stav před autorizací)