Projekt Pospolu zhodnotili zástupci partnerství - ředitelka RHK PK Mgr. Radka Trylčová a koordinátor partnerství Mgr. Marcel Gondorčín

"Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje (RHK PK) dlouhodobě podporuje technické vzdělávání a spolupráci škol a firem. Na celostátní úrovni dlouhodobě prosazujeme reformu odborného školství a zavedení kooperačního modelu vzdělávání. Jsem ráda, že svojí účastí v projektu můžeme přispět k sběru podkladů pro tuto reformu a ještě podpořit již fungující spolupráci škol a firem při realizaci odborného výcviku,“ říká ředitelka RHK PK Mgr. Radka Trylčová. 

"Model vzdělávání, kdy je odborný výcvik realizován přímo ve firmě, která se podílí také na tvorbě ŠVP a hodnocení žáků, je výhodný pro firmu i žáky. Firma si vychovává zaměstnance přesně podle svých potřeb a představ a žák pozná reálné podmínky profese a má jistotu pracovního uplatnění po ukončení studia,“ říká koordinátor partnerství Mgr. Marcel Gondorčín.

Pozn. - Anotace zpracována projektem Pospolu dle závěrečné TZ z partnerství (stav před autorizací)