Projekt Pospolu zhodnotila koordinátorka partnerství Mgr. Marie Pešlová

Žáci zapojení do projektu Pospolu sdíleli s ostatními vrstevníky nové poznatky a informace o profesi, firmách a možnostech uplatnění na trhu práce. Všechny tyto aktivity se tak staly součástí výuky, což má za následek zlepšení motivace žáků k učení a vztahu ke své profesi.
Žáci 2. ročníku oboru vzdělání Strojní mechanik navíc díky projektu získali ve firmě SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA WELDING spol. s r. o. dvě osvědčení: Zaškolení pro řezání a pálení kyslíko-acetylenovým plamenem a Zaškolení pro ruční stehování elektrickým obloukem elektrodou. 35 žáků, kteří splnili podmínku 75% docházky, získalo Potvrzení o účasti v pilotáži projektu Pospolu, které obdrží současně s výročním vysvědčením a absolventi i s Europassem.
Díky dobré spolupráci s firmou TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. byli žáci pozváni na exkurzi do mateřské firmy v Třinci. 20 žáků a 2 učitelé získali nové informace, zkušenosti a zážitky.
I když pilotáž spolupráce mezi školou a firmami skončila, navázané spolupráce a kontakty budou udržovány a rozvíjeny i v budoucnu.

Pozn. - Anotace zpracována projektem Pospolu dle závěrečné TZ z partnerství (stav před autorizací)