Projekt Pospolu zhodnotila koordinátorka partnerství Ing. Zita Valentová

V rámci projektu Pospolu se škola mohla zaměřit na prohloubení odborné přípravy žáků v reálném pracovním prostředí partnerských institucí a na vyhledávání dalších možností spolupráce, např. exkurze a přednášky o moderních směrech výzkumu. Zapojení do monitoringu přispělo k získání možnosti praxe žáků na novém pracovišti (Výzkumný ústav maltovin
Praha, s. r. o.) i k vyčíslení finanční náročnosti pro instruktory a další osoby
v rámci spolupráce u partnerů. Škola začala v rámci projektu vytvářet jednotky výsledků učení ECVET, které podporují učební mobilitu žáků, jež má přesah i do mezinárodního prostředí.

Pozn. - Anotace zpracována projektem Pospolu dle závěrečné TZ z partnertsví a dle poskytnutých informací do brožury Odborné školy a firmy Pospolu