Projekt Pospolu zhodnotila koordinátorka partnerství Ing. Ivana Tomková

Účastí v projektu škola získala větší propagaci a také zkušenosti vyplývající z požadavků na realizaci odborné praxe v rámci projektu. Záměr je, aby OP žákům zajišťovala škola, zejména těm, kteří mají problémy s jejím získáním. Z dosavadní zkušenosti vyplývá, že splnit tento cíl nebude jednoduché. Přínosem pro školu jsou také vzdělávací akce Pospolu. Ing. Ivana Tomková, garant za odbornou praxi, se účastnila třech z nich – Podpora a rozvoj mobility na středních školách, možnosti využití ECVET, Jak rozvíjet odborné kompetence žáků tak, aby se uplatnili na trhu práce, Modely spolupráce škol a firem, jejich uvedení do praxe.

Pozn. - Anotace zpracována projektem Pospolu dle poskytnutých informací pro brožuru Odborné školy a firmy Pospolu