Projekt Pospolu zhodnotila koordinátorka partnerství Ing. Jitka Francírková

Škola je ráda, že mohla být součástí „týmu“ škol z celé republiky a že může své výstupy poskytovat dále. Spolupráce s firmami byla velmi pestrá a ve všech směrech ustálená, škola nemá jednoho či dva velké hráče na trhu. Partnerství tvořily spíše malé firmy, které si nemohly dovolit tým lidí, kteří spolupráci zaštítí. I pro ně je velkou zkušeností vědět, jaké nároky na výuku žáků škola má, jaké dokumenty je nezbytné zajišťovat kolem odborného výcviku, jak realizovat odborný výcvik, aby docházelo k naplňování ŠVP školy.

Jednoznačně pozitivním rysem spolupráce je zájem firem v pokračování a zejména v nabídce zaměstnání pro žáky školy. V rámci projektu se vytvořila sociální síť, díky které o sobě škola a firmy vzájemně vědí, vědí, že chtějí i nadále pokračovat ve spolupráci. Toho si škola na projektu cení nejvíce."

Pozn. - Anotace zpracována projektem Pospolu dle závěrečné TZ z partnerství (stav před autorizací)