Projekt Pospolu zhodnotil koordinátor partnerství Mgr. Pavel Neumann

Jedním z cílů projektu Pospolu bylo utužení vzájemných vztahů školy a firem a proniknutí do pravidel, kterými se realizuje výuka žáků. Pracovníci firem se seznámili s obsahem ŠVP, se způsobem jeho vytváření a realizace.
Přínosem pro žáky bylo mj. to, že se v obou firmách seznámili s nejnovějšími prvky používanými v automobilovém průmyslu (např. pohon autobusů na zemní plyn, seznámení s funkcí plnicích stanicí těchto vozidel, u osobních vozů prvky aktivní i pasivní bezpečnosti posádky, plnění emisních norem či snižování spotřeby paliva).

Kromě pozitivních zkušeností byly konstatovány i problémy. Nelze přesně definovat kompetence, které mají žáci ve firmě získat. Firmy jsou totiž závislé na tom, jaká zakázka v dané chvíli do firmy přijde a nelze čekat, až oprava bude v plánu školy. Dalším problémem je schopnost a možnost firmy/školy odpovídajícím způsobem kompenzovat čas zaměstnanců strávený při výuce žáka. Instruktor nemá v rámci svých pracovních povinností žádné úlevy z plnění pracovních úkolů ve firmě.

I přes uvedené problémy je spolupráce školy a firem na velmi dobré úrovni a i do budoucna bude tato spolupráce realizována v rámci dobrých vzájemných vztahů. Je obvyklé, že firma nabízí žákům po složení závěrečných zkoušek zaměstnání formou pracovní smlouvy.

Pozn. - Anotace zpracována projektem Pospolu dle závěrečné TZ z partnerství (stav před autorizací)