Projekt Pospolu zhodnotil koordinátor partnerství Mgr. Libor Hanzal

Pilotáž byla oběma účastníky hodnocena kladně. Oceněny byly nadstavbové aktivity, které nebyly v dlouhodobém plánu oboru, a to jak pro žáky, tak pro učitele. Žáci kladně ohodnotili setkání s jinými profesionály z oboru, seznámení s aktuálními trendy oboru a bezproblémové zajištění aktivit (finanční náklady hrazeny z projektu). Odborní učitelé ocenili, že si nemuseli účast na vzdělávání hradit (dříve ano) a že se většina vzdělávacích aktivit konala v místě. Přínosy projektu zaznamenala jak škola, tak i firma.
Škola a žáci:
• došlo k přenosu aktuálních a nových informací žákům, žáci se dostali do přímého kontaktu s odborníky;
• žáci byli finančně podpořeni ve formě příspěvků na pracovní oděvy, autoškolu, odbornou literaturu aj.;
• pro žáky byly realizovány další vzdělávací aktivity za účasti odborníků ve výuce s možností získat nejnovější poznatky z oboru;
• mistři a instruktoři byli finančně motivováni.
Firma: 
• zlepšil se kontakt se školou, došlo ke zpestření práce zaměstnanců firem, byli vytipování budoucí možní zaměstnanci z řad žáků školy;
• firmě odpadly finanční náklady na odměňování mistrů a instruktorů;
• existovala možnost daňových úlev při zajišťování vzdělávání;
• firma získala nové informace o realizaci odborného vzdělávání.
Škola se zapojila do projektu Pospolu i v oblasti gastronomie a na základě žádosti byla spolupráce v rámci projektu prodloužena.

Pozn. - Anotace zpracována projektem Pospolu dle závěrečné TZ z partnerství