Projekt Pospolu zhodnotil koordinátor partnerství Mgr. Karel Petrůj

Již léta funguje na škole spolupráce s firmami při zajišťování provozního výcviku žáků a tato spolupráce je osvědčená. Novinkou se ale staly stáže pedagogů, organizované formou, kterou požadoval projekt Pospolu. Učitelům umožnil prohloubit kontakt s výrobou a získané poznatky aktualizovat a zapracovat je do výuky žáků. Jednotlivé exkurze byly organizovány tematicky a návštěva firem probíhala tak, že žáci navštěvovali vybrané provozy firem pod vedením lektorů – zaměstnanců firem podle jednotlivých témat. Lektoři jim vysvětlovali a předváděli, jak to v praxi chodí v návaznosti na získané odborné vědomosti a dovednosti ze školy. 

Ukázalo se, že výuka v lavicích a dílnách pro uplatnění technických oborů v praxi zdaleka nestačí. Žáci si musejí v praxi osahat a zkusit na vlastní kůži to, co se během studia učí.

Projekt Pospolu měl pro školu přínos hlavně ve vytvoření cesty mezi školou a firmami, prostřednictvím níž škola získá poznatky pro doplnění a případnou úpravu školních vzdělávacích programů. V posledních letech se totiž hovoří o značném posílení odborné složky přípravy jednotlivých oborů, což by škola velice uvítala. 

Pozn. - Anotace zpracována projektem Pospolu dle závěrečné TZ z partnerství (stav před autorizací)