Projekt Pospolu zhodnotil koordinátor partnerství Mgr. Libor Basel

Hlavním přínosem realizace projektu pro školu je zajištění plnění osnov odborného výcviku a odborné praxe v rámci ŠVP. Uskutečnění praktického vyučování na pracovištích zaměstnavatelů umožňuje žákům školy získat konkrétní představu o práci v oboru i o reálném pracovním prostředí. Žáci se také seznámili s organizací činností ve firmě a naučili se pracovním návykům požadovaným po stálých zaměstnancích (dodržování pracovní doby, plnění výkonové normy, dodržování zásad BOZP a PO).

Pozn. - Anotace zpracována projektem Pospolu dle závěrečné TZ z partnerství (stav před autorizací)