Projekt Pospolu zhodnotil koordinátor partnerství Ing. Jiří Černý

Škola i firma si potvrdily, že spolupráce, která trvá od roku 1952, je prospěšná a užitečná oběma stranám a chtějí v ní pokračovat i v příštích letech. Nově si partneři v projektu vyzkoušeli přednášky odborníků z praxe ve škole, které se velmi líbily žákům i učitelům, protože žákům přinášejí nové informace od lidí z praxe, novinky z techniky, nové technologie apod. Určitě by se měly využívat i v budoucnu.
Rezervy ve spolupráci jsou v oblasti ukončování studia, což je ale obtížné vzhledem k zajištění jednotných podmínek při zkouškách pro všechny žáky oboru a ne jen pro vybranou skupinu. V dalších letech bude pokračovat i spolupráce při náborech žáků do technických oborů, která je přínosem jak pro školu, tak pro firmu.
Účast v projektu Pospolu je hodnocena školou i firmou pozitivně. Obě strany si ověřily, že dlouhodobá spolupráce je dobře nastavená, je velmi prospěšná jak škole, tak i odštěpným závodům v Mohelnici a dá se ještě rozšířit v dalších oblastech podle projektu Pospolu.

Pozn. - Anotace zpracována projektem Pospolu dle závěrečné TZ z partnerství (stav před autorizací)