Projekt Pospolu zhodnotil koordinátor partnerství Ing. Vladimír Voborník

Od roku 2006 škola spolupracuje při realizaci praxí s firmami Podorlicka. Škola byla samotnými firmami zřízena, aby její absolventi byli co nejlépe připraveni pro jejich provozy a stali se novou oporou průmyslu regionu. Jednou z největších firem, která školu podporuje, je ŠKODA AUTO a. s., závod Kvasiny. Škola zve zástupce firmy na propagační akce zaměřené na motivaci žáků pro volbu technických profesí, zástupci školy jsou zváni na porady a shromáždění firmy.
Sociální partner jedná se školou o konkrétních tématech pro úpravy ŠVP tak, aby témata byla aktuální, splnitelná a uplatnitelná. Žáci školy získávají osvědčení o praxi ve firmě a to je jim uznáno pro přednostní přijetí a výběr umístění ve firmě, pokud po absolvování školy o místo mají zájem.
Všeobecně spolupráce s firmami je velmi přínosná pro komunikaci, výchovu a motivaci žáků ke studiu technických strojírenských profesí. Žáci nemají problém s hledáním zaměstnání, svá místa si vybírají z široké nabídky.

Pozn. - Anotace zpracována projektem Pospolu dle závěrečné TZ z partnerství (stav před autorizací)