Projekt Pospolu zhodnotil koordinátor partnerství Ing. Stanislav Mayer

Projekt Pospolu a následná spolupráce školy a firmy byly přínosem nejen pro školu, ale také pro firmu. Instruktor a vedení firmy získali představu o možnostech a schopnostech žáků realizovat se ve firmě mimo školu. Tato součinnost  byla vítaná i učiteli odborných předmětů, kteří se zapojili do projektu a byli do firmy delegováni  v rámci workshopu, exkurze a kontroly. I krátkodobé zapojení učitelům odborných předmětů ve firmě ukázalo, že technologický pokrok a vývoj  stavebních materiálů  a jejich užití se stále rozšiřuje a obohacuje tak stavební praxi. Co se týče odborníků z praxe, bylo ovšem také shledáno, že mají málo informací o rozsahu výuky technických předmětů na středních školách.

Realizace spolupráce vedla i k aplikaci zásad systému ECVET v projektu. Zde je nutné zmínit reálné využití při vydávání EUROPASSU (dodatku k osvědčení) společně s maturitním vysvědčením absolventům školy s důrazem na možnost výběru zaměstnání či praxe v příhraničních oblastech, která je dána geografickou polohou města Liberec. 

Organizací školení a workshopů se podařilo iniciovat 9 učitelů odborných předmětů, kteří využili projekt Pospolu a vytvořili jednotky výsledků učení ECVET a učební pomůcky pro obor vzdělání Stavebnictví. 

Budoucnost spolupráce se sociálním partnerem škola spatřuje v možnosti zapojení odborníků ze stavební praxe do tvorby témat a okruhů praktických i ústních profilových maturitních zkoušek. K tomu je zapotřebí oboustranné pochopení nutnosti spolupráce školy a firmy s ohledem na legislativní vývoj a odlišnosti jednotlivých oborů vzdělání. 

Pozn. - Anotace zpracována projektem Pospolu dle závěrečné TZ z partnerství (stav před autorizací)