Projekt Pospolu má propojit firmy v regionech se školami

6.12.2013    Mladá fronta DNES   

LIBERECKÝ KRAJ Podpora technického vzdělávání, která bude pružně reagovat na potřeby pracovního trhu v jednotlivých regionech - to je cílem projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi), který připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve spolupráci se zaměstnavatelskými svazy.

„Projekt se zaměřuje na úzkou spolupráci technicky zaměřených středoškolských oborů a firem ve všech krajích tak, aby výuka mládeže ve školách zahrnovala praktickou část podle konkrétních představ a potřeb budoucích zaměstnavatelů,“ říká Martin Ditrich, ředitel Centra vzdělanosti Libereckého kraje.

Jednou z důležitých součástí vzájemné součinnosti bude zapojení středoškolských studentů do praxe přímo ve firmách. Smyslem celého projektu je především snazší a rychlejší uplatnění absolventů středoškolských maturitních a učňovských oborů na trhu práce.

„Pilotní část probíhá od září 2013 a jejím účelem je získat podklady pro metodické a vyučovací materiály a také návrhy a doporučení legislativních změn. Zájemce o zapojení do projektu z řad středních škol a zaměstnavatelů budeme o termínu přihlášení včas informovat,“ pokračuje Ditrich.

Z výběrového řízení vzejde celkem 25 partnerství, přičemž na každé je vyhrazena částka ve výši zhruba 1,75 milionu korun bez DPH.

V rámci projektu se od druhého pololetí školního roku 2013/2014 do května 2015 budou moci ve všech regionech ČR pedagogičtí pracovníci, zřizovatelé škol a zástupci firem zdarma zúčastnit vzdělávacích kurzů a seminářů.

Jejich cílem bude přiblížit jim moderními vzdělávacími metodami možnosti vedoucí k samotné myšlence projektu Pospolu - k prohloubení a zkvalitnění spolupráce škol a firem zjištěné v dalších aktivitách projektu.

Více informací o zajímavém projektu je na webových stránkách http://www.projektpospolu.cz, kde je možné se také přihlásit k odběru novinek. Projekt realizuje Národní ústav pro vzdělávání a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - liberecký kraj