Projekt POSPOLU je součástí Roku průmyslu a technického vzdělávání

Možnosti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů v projektu testuje 38 škol a 100 firem, společností a institucí.

Od ledna do června 2015 se projekt POSPOLU zapojí těmito aktivitami:

-          vzdělávací akce (kurzy pro pedagogické pracovníky, koučování, workshopy) v regionech;

-          expertní panely a diskuse se školami a odbornou veřejností o návrzích a doporučeních pro systémové změny v oblasti středního odborného školství (pro všechny obory vzdělávání);

-     příprava modelů spolupráce, jednotek výsledků učení ECVET, metodických publikací a případových studií;

-          provozování modulu POSPOLU na Metodickém portálu RVP.CZ (modul bude spuštěn v průběhu roku 2015);

-          provozování modulu BURZA na Metodickém portálu RVP.CZ (www.burza.rvp.cz);

-          závěrečná konference projektu v květnu 2015.POSPOLU je systémový národní projekt, financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.  Do projektu je zapojeno 38 škol a 100 jejich partnerů (společností, firem a institucí), kteří tvoří 28 pilotovaných partnerství.

Cílem projektu je podpora spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů, která povede k lepší přípravě absolventů škol, k prohloubení přípravy žáků v reálném pracovním prostředí a k hledání dalších možností spolupráce škol vedle odborného výcviku a odborné praxe ve firmách.

Více o projektu.

Více o Roku průmyslu a technického vzdělávání.