Výhody spolupráce školy a firmy zhodnotila koordinátorka partnerství PaedDr. Ivana Nechvátalová

Spolupráce školy se stavební společností trvá již od roku 2007. Žáci, kteří po ZŠ nastoupí ke studiu na vybrané obory zedník, tesař, elektrikář, strojní mechanik nebo strojník, získávají díky dlouholetému partnerství s firmou ojedinělou a velmi výhodnou nabídku. Ti, kteří mají zájem o spolupráci, projdou předvýběrem, tzv. draftem, a těm nejlepším je nabídnuta Dohoda o hmotném zabezpečení, jejíž největší výhodou je jistota práce po vyučení.

Pokud žáci plní školní povinnosti a mají dobrý prospěch, dostávají nadstandardní stipendium, získávají příspěvek na učební pomůcky, mají zdarma obědy a jízdenku na MHD. Samozřejmostí je i brašna s kvalitním profesním nářadím a pracovní oblečení ve firemních barvách. Žákům bydlícím ve školním domově mládeže firma hradí ubytování a celodenní stravování. Veškeré finanční prostředky jsou žákům zasílány na jejich osobní bankovní účty, takže se učí i hospodařit s penězi.

Na pomoc tzv. smluvním žákům zřídila firma funkci patrona. Jsou jimi vybraní zaměstnanci společnosti, kteří jsou do projektu přípravy žáků zapojeni od výběrového řízení přes celou dobu studia až po nástup absolventa do pracovního poměru a jeho následnou adaptaci. 

Pozn. - Anotace zpracována projektem Pospolu dle závěrečné TZ z partnerství