Proběhlo setkání zástupců škol a firem zapojených do pilotáže Pospolu

Dne 26. března 2014 proběhlo v Praze celodenní setkání a společná porada zástupců partn erství zapojených do projektu a vedení Pospolu. Jeho cílem bylo seznámení a představení všech partnerství zapojených v projektu, společná výměna informací a dosavadních zkušeností z práce v projektu i očekávání plynoucí ze zapojení do projektu Pospolu.

Porady se zúčastnilo 60 lidí, mezi nimi zástupci řešitelského týmu Pospolu, MŠMT, zapojených partnerství z řad škol i firem, komise sociálních partnerů projektu Pospolu i dalších organizací (např. MPO, ČNOPK). Pět partnerství škol a firem zapojených do projektu již od října 2013 představilo ostatním svoji spolupráci a způsoby jejího ověřování v rámci Pospolu a v panelové diskuzi pak debatovali nad průběhem pilotáže a podělili se o své zkušenosti. Ty ocenili především zástupci jedenácti partnerství, která zahájila pilotní ověřování vzájemné spolupráce škol a firem až v březnu 2014.

Do pilotáží je zahrnuto celkem 16 partnerství, která tvoří dohromady 22 škol, 75 firem a 2 jiné subjekty a která získala dohromady 23,5 mil. Kč vč. DPH. V pilotáži bude podpořeno celkem 908 žáků. Více informací o pilotáži najdete níže v prezentacích nebo na stránkách projektu.

Prvky duálního systému a ECVET

V další panelové diskuzi představil řešitelský tým spolu se zástupci komise sociální partnerů Pospolu prvky duálního systému vzdělávání, o kterých je vedena odborná diskuse a které by při splnění určitých podmínek bylo možné zavést v České republice. Jde zejména o tyto aspekty systému odborného vzdělávání:

  • V současné době jsou již legislativně zakotveny daňové úlevy firem při spolupráci se školami a poskytování stipendií žákům MŠMT připravuje konkrétní metodiku realizace.
  • Dále se připravují revize rámcových vzdělávacích programů tak, aby mohl být větší počet hodin odborného výcviku či odborné praxe realizován ve firmách.
  • Diskutuje se také o vhodnějším ošetření smluvních vztahů mezi žákem, školou a firmou.
  • Předpokládá se i vyřešení statusu odborníka z praxe ve školách tak, aby tito lidé z firem mohli obohatit výuku žáků, aniž by museli mít status pedagogického pracovníka.
  • Dále bude podpořen systém kariérového poradenství ve školách, a to zejména v základních, ale i středních.
  • Sociální partneři usilují také o zavedení systému predikcí potřeb trhu práce s cílem ovlivnit otevírané obory v krajích a počty žáků v nich.
  • Diskutuje se také o podpoře tzv. nadpodnikových vzdělávacích center, kde by žáci získávali kompetence, které nemohou získat ve své škole nebo firmě, kde konají odborný výcvik nebo praxi.  

Jedním z bodů programu porady bylo i seznámení přítomných s možností pilotně ověřovat prvky ECVET  Evropského systému pro přenos kreditů v odborném vzdělávání (ECVET) v rámci zapojení do Pospolu. ECVET je jedním z evropských nástrojů na podporu celoživotního učení a mobility žáků, který umožňuje na národní úrovni podpořit spolupráci škol a podniků a zároveň vede ke zvyšování kvality praktického vyučování žáků středních odborných škol. Více informací najdete na stránkách projektu.

V diskuzích měli všichni zúčastnění průběžně možnost ptát se a diskutovat s vedením projektu Pospolu, se zástupci MŠMT i spolu navzájem.

Prezentace ke stažení

Pilotáž I - shrnutí 1. období Pilotáž I - shrnutí 1. období (1,72 MB)

Představení partnerství II Představení partnerství II (5,47 MB)

Informace o partnerstvích škol a firem zapojených do Pospolu i dalších aktivitách a výstupech projektu najdete v právě vydaném zpravodaji Pospolu.