Přehled vzdělávacích akcí

(začátky vždy od 9.00)

 

KURZY PRO PEDAGOGICKÉ

PRACOVNÍKY

Podpora a rozvoj mobility na středních školách – možnosti využití ECVET

2. října Brno

Modely spolupráce škol a firem, jejich uvedení do praxe

23. října Liberec

Prohloubení spolupráce škol a firem v odborném výcviku, možnosti doplnění ŠVP

10. června Hranice u Olomouce

12. června Liberec

17. června Karlovy Vary

12. září Jihlava

16. září Pardubice

18. září Kolín

23. září České Budějovice

25. září Praha

30. září Hradec Králové

Spolupráce škol a firem v rámci odborné praxe a zapracování do ŠVP

19. června Ústí nad Labem

7. října Plzeň

9. října Ostrava

14. října Brno

16. října Zlín

21. října Hranice u Olomouce

30. října Karlovy Vary

KOUČOVÁNÍ DVOJIC (PEDAGOG A ZÁSTUPCE FIRMY)

Jak rozvíjet odborné kompetence žáků tak, aby se uplatnili na trhu práce

3. října Jihlava

Jak rozvíjet kompetence učitelů a instruktorů pro efektivní spolupráci s partnery

10. června Plzeň

Jak prohlubovat spolupráci ze strany školy se sociálními partnery

17. září Liberec

24. září Praha

1. října Ústí nad Labem

WORKSHOPY

PRAHA:

11. června 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

25. června 41 Zemědělství a lesnictví

a 43 Veterinářství a veterinární prevence

12. září 37 Doprava a spoje

19. září 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče

8. října 16 Ekologie a ochrana životního prostředí

10. října 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

15. října 78 Obecně odborná příprava

22. října 23 Strojírenství a strojírenská výroba

BRNO:

18. června 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

26. září 36 Stavebnictví, geodézie

a kartografie

29. září 18 Informační technologie

29. října 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus

PILOTNÍ OVĚŘENÍ KURZU „ODBORNÍK Z PRAXE“

Pětidenní kurz odborník z praxe

27. srpna Praha

28. srpna Praha

29. srpna Praha

10. září Praha

11. září Praha

Změna termínů vyhrazena.