Přednáškový cyklus o gastronomii

30.6.2015 Znojemsko - Kdo chce být profík ve svém oboru, musí se neustále vzdělávat a doplňovat své znalosti. Studenti SOU a SOŠ SČMSD na ulici Přímětická se na svou budoucí profesní dráhu pečlivě připravují a již teď si školní výuku zpestřují tematickými kurzy a semináři. V měsíci červnu absolvovali žáci oboru Hotelnictví a turismus hned tři přednášky o současných trendech v gastronomii.

-------------------------------

Nadstavbové přednášky a kurzy jsou mimo běžnou výuku na Přímce velmi časté a postupně se stávají nedílnou součástí vzdělávacího programu téměř všech oborů. Tyto přednášky byly do vzdělávací nabídky oboru Hotelnictví a turismus zařazeny nově, a to zejména díky účasti školy v projektu POSPOLU - podpora spolupráce škol a firem. Projekt si dal za cíl připravit absolventy přímo podle požadavků a potřeb firmy - sociálního partnera školy. A právě díky úzké spolupráci se sociálními partnery a diskuzi, kterou se školou vedou, zařazujeme do harmonogramu současné moderní gastronomické trendy, po kterých je poptávka.

Celý článek je k dispozici zde.