Pozvánka na seminář Jak zefektivnit spolupráci škol a podniků (Evropský systém pro přenos kreditů v odborném vzdělávání)

Zveme Vás na seminář pořádaný v rámci projektu Pospolu s názvem " Jak zefektivnit spolupráci škol a podniků  (Evropský systém pro přenos kreditů v odborném vzdělávání (ECVET)", který se koná ve dnech 27. - 29. 5. 2013 v Praze v SOU Gastronomie a podnikání, Za Černým mostem 3/362, 198 00 Praha 9. Seminář se zahraniční účastí je určen pro zástupce škol a zaměstnavatelů, kteří mají navázanou spolupráci, a jeho cílem je poradit účastníkům, jak spolupracovat lépe a efektivněji s pomocí ECVET.

Seminář se koná pro registrované účastníky zdarma, registrace je možná do 10. května 2013. 

Seminář pořádá MŠMT ve spolupráci s NÚV, v rámci projektu POSPOLU - Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi, zahraničními lektory budou experti z mezinárodního týmu ECVET.


Datum a čas konání:

27. 5. 2013      13:00 -  18:00 hod.

28. 5. 2013        9:00 -  17:00 hod.

29. 5. 2013        9:00 -  14:00 hod.    


Místo konání:  Praha 9, SOU Gastronomie a podnikání, Za Černým mostem 3/362, 198 00 Praha 9, http://www.sougastro.cz/


Program:      

1. den - 27. 5. 2013 - plenární jednání

téma: - projekt POSPOLU a zavádění ECVET

          - hlavní principy ECVET

2. den - 28. 5. 2013 - skupinový workshop

téma:  - navrhování jednotek výsledků učení (učení, jednotky, kredity, body)    

            - ECVET a přidaná hodnota pro pracovní trh

            - využití ECVET pro podporu spolupráce škol a podniků

3. den - 29. 5. 2013  - plenární jednání

téma:  - další možnosti v užívání ECVET

           - osvědčené postupy spolupráce škola - firma

           - shrnutí výstupů z pracovních skupin 

Pro zaregistrované účastníky je seminář v rámci projektu zdarma.

Těšíme se na Vaši účast

realizační tým projektu Pospolu


Registrovat se můžete kliknutím na odkaz  http://goo.gl/OSqip

nebo na uvedených kontaktech:

Petra Kratochvílová: petra.kratochvilova@nuv_cz nebo tel. 274 022 407


Termín uzávěrky přihlášek je 10. 5. 2013

Kapacita účastníků je omezena

Příloha: pokyn k přihlášení účastníků, možnost ubytování   

           

PŘÍLOHA

PŘIHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKŮ

Zájemci o účast na semináři ECVET v rámci projektu POSPOLU ve dnech 27. - 29. 5. 2013

1/ se závazně registrují ve dvojicích, pracovník školy - pracovník firmy tak, jak již v současné době spolupracují nebo předpokládají, že budou spolupracovat

2/ možno se však hlásit i individuálně (pouze škola/firma)

3/ se závazně zaregistrují pomocí registračního formuláře do 10.5. 2013, kde uvedou jméno, školu/firmu, kterou zastupují

4/ pro práci v rámci workshopu doporučujeme vlastní notebook pro tuto dvojici

Termín registrace účasti: 10.5. 2013

Kontaktní osoba:        

Petra Kratochvílová, asistentka projektu

petra.kratochvilova@nuv_cz

tel.: 274 022 407

Oficiální pozvánku, s detailním programem semináře, obdrží přihlášení účastníci čtrnáct dnů před jeho zahájením.

MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ

1/         ubytování je zajištěno v hotelu, přímo v místě konání semináře, SOU gastronomie

a podnikání, Za Černým mostem 3/362,  198 00 Praha 9

2/         objednávku ubytování si účastník zajišťuje individuálně

3/         cena ubytování 700,-Kč/os/noc  - úhrada

Ubytování pro účastníky není hrazeno z prostředků projektu, hradí každý účastník za sebe.

Kontakt na objednávku: " sougastropraha9@seznam_cz ", tel. 281 940 824, 281 082 903, Velíšková Hana, popř. recepce 280 028 901