Pospolu – spolupráce škol a firem

7. 1. 2016 Ústecký deník - Již za funkčního období ministra Petra Fialy na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy se začal řešit stále se prohlubující problém úpadku zájmu o technické obory mezi studenty. Vznikl tak projekt Pospolu. Ministr školství Marcel Chládek pak uzavřel v roce 2014 smlouvu o vzájemné spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Svazem průmyslu a dopravy ČR. Spolupráce se týkala zejména podpory technického vzdělávání dětí a mládeže. Pan ministr Chládek tenkrát prohlásil, že rok 2015 bude rokem technického vzdělávání.

Cílem projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi) byl především návrh systémových změn, které povedou k efektivnější a snadnější spolupráci mezi školami a firmami.