Pospolu se představí na konferenci Celoživotní učení v Kroměříži

Na konferenci, která se koná ve dnech 23. a 24. dubna, bude v hodinové zkratce prezentováno jádro projektu Pospolu.

Ředitel SŠ - COPT Kroměříž a personální ředitel spolupracujícího podniku TOSHULIN, a.s. společně představí jedno z partnerství, které je v projektu Pospolu zapojeno do pilotáže, a následovat bude panelová diskuze věnovaná společným vizím pro počáteční odborné vzdělávání nazvaná Spolupráce škol a zaměstnavatelů v počátečním odborném vzdělávání - možnosti využití prvků duálního systému v ČR. Diskuze se zúčastní zástupci klíčových sociálních partnerů - za všechny jmenujme alespoň ředitele odboru vzdělávání MŠMT Petra Bannerta a viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Pavla Juříčka.

Podrobnější informace naleznete v pozvánce.