Pospolu může prospět všem školám,

říká obsahová manažerka projektu Taťána Vencovská 

Do jakých aktivit se mohou školy a firmy v projektu zapojit?

Zapojit se mohou například do pilotáže modelů spolupráce škol a firem. Pilotáž různých forem a různé intenzity spolupráce mezi školami a firmami proběhne ve skupinách oborů, které vybrala komise sociálních partnerů.  Jedná se zejména o technické obory. Výběr škol a firem pro tato partnerství proběhne formou výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky pilotáže modelů spolupráce. Školy všech oborů i firmy mohou dále spolupracovat na tvorbě metodických a učebních materiálů na podporu realizace výuky v prostředí firem. Další možností účasti v projektu je podíl na tvorbě aplikovaných modelů spolupráce škol a firem pro všechny skupiny oborů vzdělání.

Prospěje projekt Pospolu školám a firmám, které se ho přímo nezúčastní?

Projekt má mimo jiné za cíl připravit podklady pro nastavení pravidel pro spolupráci škol a firem, připravit návrhy pro systémová opatření usnadňující tuto spolupráci, která budou založena na oboustranně výhodných principech kooperace. Jde např. o legislativní opatření, daňové zvýhodnění zapojených firem apod. Ve svém důsledku by tedy měl projekt prospět všem školám, které mají zájem o aktivní spolupráci se zaměstnavateli. Žákům přinese možnost seznamovat se s reálným pracovním prostředím již v průběhu výuky, a získat tak lepší představu o svém budoucím uplatnění.