Pospolu a česko-saská spolupráce v oblasti odborného vzdělávání

Dne 20. Listopadu 2014 se v Praze 1 v ul. U Lužického semináře 13 konal II. česko-saský seminář na téma „Česko-saská kooperace v oblasti odborného vzdělávání – Best Practice“, který organizovala Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko. Tohoto semináře se aktivně účastnili také zástupci NÚV, resp.  Projektu Pospolu, kteří přednesli příspěvek na téma  “Spolupráce mezi školami a podniky – stav, principy a vize (v ČR a v Německu)“.

 

DSCI1492.JPG

Účastníky mezinárodní akce z řad ministerstev školství, vzdělávacích  institucí, firem aj. z obou stran česko-německé hranice osobně přivítal Mgr. Jaroslav Fidrmuc, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a PhDr. Jiří Kuděla, PhD., Generální konzul České republiky v Sasku.

Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko se ujala úkolu zprostředkovat v rámci semináře zkušenosti z realizaci praktického vyučování mezi školami v příhraničních oblastech. Projekt Pospolu, který se především zabývá možnostmi praktického vzdělávání žáků středních odborných škol v reálném pracovním prostředí, přinesl do diskuse podnětné impulzy.  V příspěvku zazněly informace o tom, jaké jsou možnosti v organizaci vzdělávání žáků nebo možnosti využití inovativních prvků ECVET při realizaci praxí a stáží žáků v zahraničí. 


DSCI1500.JPGDSCI1455.JPG