Partnerství 27 – MSŠCH Křemencova (Praha)

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny výstupy projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/. Na uvedeném místě budeme také příležitostně představovat novinky z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů. K odběru novinek se můžete přihlásit na stránce http://pospolu.rvp.cz/prihlaska-newsletter.


Realizátorem monitoringu v tomto partnerství byla škola:

  • Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12 (www.mssch.cz)

Firmy zapojené do partnerství:

Monitoring ověřoval zejména spolupráci škol a firmy v realizaci odborné praxe žáků pro následující obor vzdělání:

  • Aplikovaná chemie (27 žáků).

Monitoring se soustředil i na rozšířenou formu spolupráce:

  • využití odborníků z praxe.

 Realizace partnerství se uskutečnila v období od června 2014 do ledna 2015.

foto partnerstvi 27 Praha Kremencova.jpg

 

Příklad dobré praxe: Spolupráce s ústavy AV ČR

Škola dlouhodobě spolupracuje s ústavy AV ČR, kde žáci vykonávají odborné praxe a věnují se odborné činnosti ve svém volném čase. Z obou aktivit jsou velmi pěkné výstupy a některé z nich pokračují zpracováním podkladů k soutěžním pracím nebo k maturitní práci s obhajobou. Nejlepší práce žáci přednesou na Studentské odborné konferenci, kde odborná porota vybere vítěze. Ti pak reprezentují školu v odborných soutěžích a pomáhají tak vytvářet a posilovat povědomí o dobré pověsti žáků školy u odborné veřejnosti. Některé práce jsou základem bakalářských či diplomových prací žáků, kteří pokračují ve studiu.

Vědci z ústavů se žákům věnují a vedou je k samostatné vědecké činnosti, řádnému zpracování vědeckých dat a naučí je pohybovat se ve vědecké laboratoři. Žáci získají zkušenosti z činnosti vědeckého pracovního kolektivu a komunikace vědců z celého světa a posílí své jazykové dovednosti. Nezřídka se stává, že žáci pracují v ústavech během školních prázdnin a po absolvování školy zde získají pracovní místo. Realizace této spolupráce významně utváří kvalitu absolventů jako budoucích pracovníků oboru aplikovaná chemie. Jejich uplatnitelnost na trhu práce je pak velmi dobrá.