Partnerství 24 – Varnsdorf (Ústecký kraj)

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny výstupy projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/. Na uvedeném místě budeme také příležitostně představovat novinky z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů. K odběru novinek se můžete přihlásit na stránce http://pospolu.rvp.cz/prihlaska-newsletter.


Realizátorem monitoringu v tomto partnerství byla škola:

  • Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace (www.vosassvdf.cz).

 Firma zapojená do partnerství:

Monitoring ověřoval zejména spolupráci školy a firmy v realizaci odborného výcviku 42 žáků pro následující obory vzdělání:

  • Mechanik seřizovač;
  • Strojní mechanik;
  • Elektrikář.

Monitoring se zaměřil i na rozšířené formy spolupráce:

  • využití odborníků z praxe při výuce ve škole a při realizaci profilové maturitní zkoušky.

 Realizace partnerství proběhla v období od června 2014 do ledna 2015.

foto partnerstvi 24 Varnsdorf.jpg

 

Příklad dobré praxe: Propojení školy a výrobního závodu

Ředitel školy a koordinátor v projektu Pospolu považuje za velice dobrý a obecně aplikovatelný příklad organizace odborného výcviku žáků 4. ročníku oboru vzdělání Mechanik seřizovač na pracovištích TOS VARNSDORF a. s.  Odborný výcvik je realizován jak ve školních dílnách, tak na pěti provozních pracovištích firmy. Na všech pracovištích jsou žáci v průběhu školního roku na základě přeřazovacího plánu prostřídáni, takže se seznámí s prostředím výrobní firmy, získají odborné kompetence práce na různých obráběcích strojích přímo ve výrobě a nahlédnou i do předvýrobní etapy zpracování programu pro danou součástku v oddělení technologie. Vše je završeno praxí žáků na pracovišti kontroly. Žáci tak získávají kompetence nutné pro jejich bezproblémové zařazení do pracovního poměru.