Ostroj: Techniky si vychováváme už od základní školy

10.7.2015  HR Forum - Na konci května proběhlo v prostorách Slovanského domu v Praze udělování cen patnáctého ročníku soutěže HREA – Excellence Award. První místo získala společnost OSTROJ, a. s., za svůj projekt Partnerská základní škola OSTROJe. Ukazuje, že vzbudit u dětí zájem o technické vzdělání je možné.

--------------------------

Dalším přínosem projektu pro společnost Ostroj je i to, že navázala velmi těsnou spolupráci s oběma středními školami v Opavě, které vychovávají budoucí strojaře. Díky těmto vazbám lze mimo jiné pozitivně působit na obsah a způsob vzdělávání tak, aby maximálně odpovídal požadavkům firem. Přínos pro žáky je jasný, pokud ve škole získají znalosti odpovídající potřebám trhu, najdou po absolutoriu velmi dobré uplatnění.