Odborné stáže na SOŠ a SOU Neratovice pokračují

28.11.2014 Mělnický deník - Projekt Stáže pracovníků a žáků ve specializovaných podnicích realizovaný na SOŠ a SOU Neratovice se nachází ve své závěrečné fázi. Díky němu trvale dochází ke zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím spolupráce školy s aktéry trhu práce a ke zlepšení výuky technických oborů.

Stáže probíhají pro žáky a zaměstnance školy u domácích i zahraničních firem, a to pro obory mechanik opravář motorových vozidel, karosář, instalatér a zedník. S každou zapojenou firmou je podepsána Smlouva o spolupráci.

V letošním školním roce již proběhla stáž pro zedníky na Slovensku (Bratislava, firma Conco, s. r. o., stavba Panorama City, téma Vodorovné konstrukce) a další je připravována do Polska. Instalatéři navštívili také Slovensko (Bratislava,firma VOKUPE,s. r. o., téma Technologie výroby topných systémů na plynná paliva, kapalná paliva, tuhá paliva, elektrosystémy, technologie a výroba otopných těles). Pro žáky oboru karosář byla připravena stáž Technologie výroby historických automobilů, která se uskutečnila v polské Opoli. Žáci ji realizovali formou exkurzí u firem GniotPol Kurznie, NEAPCO Europe Sp Z o.o Praszka, škola Boleslawiec – obor automobily, a v historickém vojenském muzeu ve Swidinici. Podpora stáže byla zabezpečena pedagogickými pracovníky. Obě strany, žáci i pedagogové, získávaly informace o technologiích pro řízení, výrobu a kontrolu používaných v rámci jednotlivých navštívených subjektů.

Skupina se seznámila s historií, současností, perspektivou i s pracovními, technologickými a bezpečnostními předpisy firem. Vlastní stáž proběhla podle podepsaných smluv včetně odborných vysoce profesionálních výkladů, ukázek i možností vyzkoušení práce na počítačích.

Účastníci stáže se seznámili s výrobními postupy, systémem kontrol, s používanými materiály, které dosud znali pouze z teoretické výuky. Žáci se osobně zapojili do práce na počítačích ve škole v Boleslawieci, a to s využitím výrobních programů, které škola používá. Největší zájem získaly vystavené exponáty v historickém vojenském muzeu ve městě Swidinica, včetně ukázek návrhů a provedení renovace vojenských historických vozidel. Pedagogičtí pracovníci si doplnili znalosti a získali náměty pro zkvalitnění přípravy žáků v příštích letech.

Stáže obecně pomáhají upevnit dobré vztahy mezi žáky navzájem i neformální vztahy mezi žáky a učiteli. Přispívají ke zkvalitnění odborného růstu všech zúčastněných, včetně posílení jejich jazykových kompetencí. Dochází tak opět ke zvyšování kvality vzdělávání na SOŠ a SOU Neratovice.

Realizační tým, SOŠ a SOU Neratovice