Odborné školy v Dalovicích a v Nejdku mají prestižní ocenění od Klubu zaměstnavatelů

7.11.2014 Karlovarský deník - Tři střední školy v Karlovarském kraji se mohou pochlubit prestižním oceněním, které získaly v rámci prvního ročníku soutěže Doporučeno zaměstnavateli. V tajném hlasování zhruba stovky oslovených firem ve 14 krajích České republiky získala Střední odborná škola logistická aSOUDalovice v Karlovarském kraji nejvíce bodů, a tudíž první místo. Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek pak zaujala druhou pozici v Karlovarském kraji.   

Třetí místo zaujala Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. S uvedenými školami spolupracují dalovická a nejdecká škola týmově například v projektové činnosti.

„Máme opravdu velikou radost, protože to vnímáme jako ocenění našeho systematického úsilí o kvalitní logistické vzdělávání, nejrůznější formy spolupráce se zaměstnavateli, propojení počátečního a dalšího odborného vzdělávání,“ uvedla ředitelka dalovické školy Vladimíra Štrynclová.

A jak vnímá ocenění její kolega z Nejdku? „Pro žáky využíváme široké zázemí sociálních partnerů ve firmách aorganizacích pro výkon odborné praxe a růst našich absolventů, žáci si ve firemním prostředí ověřují poznatky získané ve škole a přizpůsobují se pro pracovní trh,“ poznamenal ředitel nejdecké školy Josef Dvořáček.

Podotkl, že žáci si sami vlastním sebehodnocením stanovují svá měřítka a realitu svých ambicí, které žáky základníchškolvedoučastodo maturitních oborů bez ohledu na jejich úspěšnost při studiu a dobré uplatnění po ukončení školy. „Ocenění jsem přivezl pro své kolegy učitele a vnímám je jako důležitý motiv pro žáky, rodiče, zřizovatele školy a firmy na Karlovarsku,“ dodal Dvořáček.

Diskuze zástupců předních firem Plzeňského a Karlovarského kraje byla příležitostí k výměně názorů a zkušeností mezi představiteli vítězných škol a významných firem, vedla ke shodě, přijaté závěry budou směrovány vedením firem a klubu na příslušná ministerstva. Klienti odborného školství potřebují manuálně zručné žáky, aby podle možností komunikovali v cizím jazyce ve svém oboru . Rozhodně jim to pomůže při hledání práce.

Jen hrstka zasvěcených z realizačního týmu věděla o tom, kdo se do Plzně chystá a tak až při hodnocení se setkali tváří v tvář představitelé škol, které spolupracují i s průmyslovými firmami .

Ocenění je prestižní pečetí kvality a potvrzením vyjádření významných zaměstnavatelů v České republice, že absolventům vítězných škol rádi nabídnou zaměstnání

Organizátorem a vyhlašovatelem soutěže je Klub zaměstnavatelů ve spolupráci s webem KamPoMaturite.cz. Ředitel Klubu zaměstnavatelů Pavel Hulák k prvnímu ročníku doplňuje: „Doporučeno zaměstnavateli je nejen značka, kterápomůžeuchazečůmo studium a jejich rodičům v orientaci, kde získat kvalitní vzdělání s vysokou pravděpodobností dobrého zaměstnání, ale také projektem podporujícím orientaci na správné obory a přispívajícím ke zlepšení komunikace mezi školami, jejich zřizovateli a firmami, kterým stále chybí vhodní kandidáti na celou řadu profesních pozic,“ konstatoval Hulák. Střední školy jsou oceňovány na úrovni krajů, fakulty vysokých škol celorepublikově. Firma není při hlasování vázána jen na domácí kraj, neboť může v obou kategoriích libovolně kombinovat. Lze tedy hlasovat jak pro tři školy ze stejného kraje, tak vybrat na každé z pořadí zástupce kraje odlišného.

(red)