Odborné školství by se mělo víc propojit s firmami, shodli se odborníci na konferenci v Litomyšli

26.9.2013   zpravy.rozhlas.cz

Klasický duální systém vzdělávání najdeme v německy mluvících zemích, kde mají žáci dvojí status. Ve škole se učí a s podnikem mají uzavřenou zaměstnaneckou smlouvu. Podle ní se zavazují, že po vyučení do firmy nastoupí a společnost se naopak zavazuje, že jim zajistí pracovní místo.

Nejvíce propracovaný je duální systém v Německu, kde funguje už řadu let. Viceprezident Hospodářské komory České republiky Zdeněk Somer německý systém chválí.

„Našim kolegům v Německu můžeme závidět to, že žáci, kteří se od patnácti let učí ve firmách a prodělávají tam praxi, jsou s firmou spjati, jsou k ní loajální. Navíc jsou připraveni na budoucí povolání den potom, co skončí školu,“ shrnuje pozitiva Somer.

„Protože se takto v Německu učí a postupně pracuje víc než polovina dětí, systém má velikou kapacitu, aby tam nebyla žádná omezenost,“ dodává.

Konference o duálním systému vzdělávání přináší zkušenosti a poznatky německých sousedů, v našich podmínkách ale německý model nejde jen tak okopírovat.

„Naše poměry jsou úplně jiné, neumíme předělat systém, který jsme zavedli. Bylo by to velmi obtížné i z hlediska vysvětlování rodičům, jak bychom to udělali. Máme si z něj ale vzít ty nejlepší prvky, v prvním kole hlavně účast zaměstnavatelů na výuce a přenesení praxe do firem,“ vysvětluje Somer.

Střední odborné učiliště ve Svitavách vzdělává žáky hlavně ve strojírenských oborech. Spolupráce s firmami pro školu není žádná novinka, ačkoli se odehrává na jiné bázi, než by předpokládal duální systém vzdělávání. Konference proto zajímala ředitele učiliště Leoše Říhu.

„Asi všechny technické školy dnes mají takový poloduální systém. Spolupráce s firmami pořád probíhá, máme smluvní pracoviště. Je to spíš na dobré vůli obou stran, aby ke spolupráci došlo. Navzájem se potřebujeme,“ tvrdí Říha.

Školy už s firmami spolupracují

Radní Pardubického kraje zodpovědná za školství Jana Pernicová je toho názoru, že Střední technické školy a učiliště v Pardubickém kraji s firmami velice dobře spolupracují.

„Pardubický kraj podporuje všemi možnými prostředky rozvoj technického vzdělávání, ale i spolupráci se zaměstnavateli. Všechny kraje musí čekat na legislativu, jak ministerstvo bude směřovat podporu technického vzdělávání,“ uvádí Pernicová.

Podpora odborného vzdělávání v České republice se na příštích pět let ukotvila prostřednictvím nových opatření, které vláda přijala letos v lednu. Jaký postoj má Ministerstvo školství k systému duálního vzdělávání, přibližuje zástupce ředitele odboru středního školství Petr Bannert.

„Není ho možné zavádět jedna ku jedné, protože v Německu, v Rakousku je povinné členství v hospodářské komoře, která zajišťuje vzdělávání ve firmách. Jsou tam zajímavé prvky, které lze do českého prostředí převést, jako je například vyšší podíl praxe žáků přímo u firem, využívání odborníků ve školách a podobně,“ uvádí Bannert.

Ministerstvo školství a Národní ústav pro vzdělávání proto bude až do roku 2015 realizovat projekt Pospolu, který by měl podporovat duální model vzdělávání a propojit školy s firmami. 

T. Brázdová

celý článek - http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/1261804