Novinky - 20. prosince 2013

Vážení odběratelé novinek Pospolu,

chceme Vás upozornit na to, že v rámci veřejné zakázky „ Zajištění a realizace pilotáže modelů spolupráce škol a firem“ bylo na profilu zadavatele https://www.softender.cz/home/zakazka/4030901;jsessionid=8E146E02FC850F7FD762C9D6790C1A9C zveřejněno již 9 dodatečných informací a několik aktualizací zadávací dokumentace. Pokud Vám uvedené informace e-mailem nechodí, zaregistrujte se prosím znovu při stažení zadávací dokumentace na profilu zadavatele a Váš kontakt tak bude přidán do seznamu zájemců o dodatečné informace. Pokud se Vám nepodaří zaregistrovat, pošlete Váš požadavek na e-mail cpsconsulting@cpsconsulting_cz nebo na e-mail projektu pospolu.info@nuv_cz. Zařídíme Vaši registraci, abyste tak nepřišli o žádné relevantní informace k veřejné zakázce. Veškeré odpovědi na došlé dotazy jsou zveřejněny na profilu zadavatele a tematicky roztříděné je najdete na https://sites.google.com/a/nuv.cz/vyberove-rizeni-k-pilotazi/.

Rádi bychom Vám také připomněli, že se do 20. prosince 2013 můžete přihlásit do monitoringu škol a firem. Monitoring spolupráce nebude sice ze strany projektu Pospolu na rozdíl od pilotáže nijak finančně podpořen, ale školám a firmám umožní získat publicitu a podílet se na sběru podnětů a informací vedoucích k návrhu legislativních změn, které by měly do budoucna usnadnit vzájemnou spolupráci škol a podniků. Monitoring je určen pro všechny skupiny oborů SŠ kategorie dosaženého vzdělání H, M a L. Více informací o této aktivitě najdete na http://www.nuv.cz/pospolu/monitoring.

Za celý projekt Pospolu Vám přejeme příjemný adventní čas.

S pozdravem

Petr Jansa
Komunikace se sociálními partnery projektu Pospolu
E-mail: petr.jansa@nuv_cz

Lucie Šnajdrová
PR projektu Pospolu
E-mail: lucie.snajdova@nuv_cz (lucie.snajdrova@nuv_cz)