Novinky o projektu Pospolu - 4. září 2013

Vážení odběratelé novinek projektu Pospolu,

do nového školního roku Vám přejeme mnoho úspěchů a rovnováhy nejen v profesním působení. Máme pro Vás několik důležitých zpráv a jednu prosbu.

Chystáme nové vyhlášení výběrového řízení pro pilotáž modelů spolupráce škol a firem

Z celkového počtu 25 poptávaných partnerství bylo již ve 20 případech nutno zrušit příslušnou část veřejné zakázky pro nedostatečný počet zájemců nebo z důvodů nesplnění nutných předpokladů zákona o veřejných zakázkách v popisu konkrétní nabídky uchazeče. Výsledky výběrového řízení ve zbývajících 5 partnerstvích budou známy po ukončení práce hodnotící komise a po uplynutí příslušných lhůt dle zákona o veřejných zakázkách. Nové výběrové řízení bude vyhlášeno v nejbližším možném termínu v průběhu prvního pololetí školního roku 2013/2014. Další informace najdete na stránce http://www.nuv.cz/pospolu/pilotaz.

Prosba o vyplnění dotazníku

Rádi bychom touto cestou požádali zástupce škol i firem o vyplnění krátkého dotazníku (http://goo.gl/9PPqQE) ke zjištění stavu informovanosti škol a firem o veřejné zakázce k pilotáži modelů spolupráce a ke sběru podnětů pro nové vyhlášení veřejné zakázky. Prosíme školy, které se spolupráci s firmami věnují, aby prosbu o vyplnění dotazníku přeposlaly alespoň některým ze svých spolupracujících firem. 

Pracovní verze aplikovaných modelů spolupráce škol a firem

Na stránce http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=6339 jsou publikovány k připomínkám škol a sociálních partnerů pracovní verze aplikovaných modelů spolupráce škol a firem. Jedná se o modely pro tyto skupiny oborů - Strojírenství a strojírenská výroba, Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, Zemědělství a lesnictví, Technická chemie a chemie silikátů a model Doprava a spoje. Na stránce je možné proklikem na název skupiny oborů vzdělání získat ke stažení dokument s pracovní verzí daného aplikovaného modelu. Modely je možné připomínkovat pomocí formuláře na adrese http://goo.gl/LpZ8Uc, odkaz na něj je také na všech stránkách s pracovními verzemi aplikovaných modelů. Vaše připomínky k dokumentům, které Vás budou zajímat, očekáváme v první vlně do 15. října 2013.

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na „Zajištění vzdělávání v regionech“

Předmětem veřejné zakázky je zajištění technickoorganizačního zabezpečení vzdělávacích seminářů, kurzů a workshopů. Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci středních odborných škol, ale také zástupci firem či zřizovatelů škol. Více se dočtete na stránce „Vzdělávání v regionech“ na našem webu (http://www.nuv.cz/pospolu/vzdelavani-v-regionech) nebo přímo v zadávací dokumentaci, která je k dispozici na profilu zadavatele (https://www.softender.cz/home/zakazka/3874204).

S přáním příjemného dne

Petr Jansa
Komunikace se sociálními partnery projektu Pospolu
E-mail: petr.jansa@nuv_cz
 

Lucie Šnajdrová
PR projektu Pospolu
E-mail: lucie.snajdrova@nuv_cz