Novinky - 7. listopadu 2013

Vážené dámy, vážení pánové, 

rádi bychom Vás touto cestou informovali o aktuálním dění v projektu Pospolu.

Novou aktivitou projektu je monitoring spolupráce škol a firem, do kterého je možno se přihlásit stejně jako do pilotáže do 20. 12. 2013. Cílem monitoringu je podobně jako v případě pilotáže sledovat partnerství škol a firem zaměřená na realizaci odborného výcviku a odborné praxe žáků v reálném pracovním prostředí. Monitoring ovšem není ze strany projektu Pospolu nijak finančně podpořen. Více viz http://www.nuv.cz/pospolu/monitoring.

Ohledně veřejné zakázky na pilotáž bychom chtěli upozornit na tematicky tříděné odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci, které průběžně zveřejňujeme na stránkách https://sites.google.com/a/nuv.cz/vyberove-rizeni-k-pilotazi/. Tytéž odpovědi jsou zveřejňovány i přímo na profilu zadavatele formou tzv. dodatečných informací – https://www.softender.cz/home/zakazka/4030901.

Poslední novinkou je druhé číslo zpravodaje projektu, které naleznete v příloze nebo si ho můžete stáhnout na adrese http://www.nuv.cz/pospolu/zpravodaj-pospolu-2-2013. Ve zpravodaji naleznete mj. rozhovor s ředitelem jedné ze škol, kde již probíhá pilotáž, a také informace o chystaných vzdělávacích akcích.

Máte-li možnost zveřejnit informaci o nefinančním monitoringu spolupráce škol a firem na Vašem webu, připravili jsme pro Vás krátkou aktualitu, kterou můžete převzít.

S přáním příjemného dne

Petr Jansa
Komunikace se sociálními partnery projektu Pospolu
E-mail: petr.jansa@nuv_cz

Lucie Šnajdrová
PR projektu Pospolu
E-mail: lucie.snajdrova@nuv_cz