Novinky - 30. ledna 2014

Vážení zájemci o dění v projektu Pospolu,

rádi bychom Vás upozornili na dvě aktuality:

1) Ukončení procesu hodnocení nabídek v zakázce na pilotáž

Hodnotící komise doporučila uzavřít smlouvu s 11 uchazeči o pilotáž (v částech 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 17, 19), ve zbývajících 9 částech zakázky (8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20) byla soutěž zrušena pro nedostatečný počet uchazečů, kteří splnili všechny kvalifikační předpoklady. O nově vzniklých partnerstvích budeme veřejnost informovat po uzavření smluv, ke kterému dojde v druhé půli února, po uplynutí lhůt pro podání námitek.

Všem uchazečům děkujeme za účast v zadávacím řízení, velmi si vážíme energie škol a firem věnované přípravě nabídek, jejichž kvalitu a pestrost hodnotili členové hodnotící komise velmi kladně. Neúspěšné uchazeče o účast v pilotáži proto hodláme oslovit s jinou formou spolupráce a v jiné podobě získat pro projekt POSPOLU cenné informace o jimi nabízeném modelu spolupráce, a to zejména v oborech, které nebudou v pilotáži zastoupeny. Taková spolupráce může mít formu monitoringu (http://www.nuv.cz/pospolu/monitoring), případové studie (http://www.nuv.cz/pospolu/pripadove-studie) či neformálního setkání v rámci níže uvedených vzdělávacích akcí nebo při jiné příležitosti.

2) Výsledky šetření o spolupráci škol a firem

Na podzim 2013 proběhlo šetření ve všech odborných školách a u vybraných zaměstnavatelů a hloubkové rozhovory se zástupci 30 vybraných škol a 30 zaměstnavatelů. Šetření se dohromady zúčastnilo 390 škol a 1069 zaměstnavatelů. Výsledky šetření ukazují, že školy i zaměstnavatelé se shodují v některých zásadních otázkách. První výsledky šetření najdete na stránkách projektu a v častých dotazech k šetření. Všem účastníkům děkujeme za odpovědi, které přispějí ke zmapování současné situace v oblasti spolupráce škol a firem a ke sběrům podnětů a nápadů k legislativním úpravám k efektivnější spolupráci.

 
S pozdravem

Petr Jansa
Komunikace se sociálními partnery projektu Pospolu
E-mail: petr.jansa@nuv_cz
Tel.: +420 774 720 437

Lucie Šnajdrová
PR projektu Pospolu
E-mail: lucie.snajdrova@nuv_cz