Novinky - 10. ledna 2014

Vážení odběratelé novinek,

v novém roce bychom Vás chtěli upozornit na aktuální dění v projektu Pospolu, kterého jste nedílnou součástí.

Vzdělávací akce
Rádi bychom vás pozvali na vzdělávací akce, které v rámci projektu Pospolu budou probíhat od konce ledna 2014 do května 2015:
- 75 tematicky zaměřených kurzů pro pedagogické pracovníky,
- 25 vzdělávacích akcí koncipovaných jako koučování dvojic z partnerské školy a firmy a
- 30 workshopů zaměřených na výměnu zkušeností v dané skupině oborů.

Účast na všech vzdělávacích akcích je bezplatná. Anotace, termíny a místa konání jsou uvedena na http://www.nuv.cz/pospolu/vzdelavaci-akce, kde se lze na kurzy také přihlašovat (prostřednictvím stránek firmy BNV Consulting, která je organizuje).
Uvítáme, když informaci o vzdělávacích akcích pošlete dál nebo zveřejníte formou aktuality na svém webu - viz
http://www.nuv.cz/pospolu/projekt-pospolu-nabizi-zdarma-vzdelavaci-akce-pro-ucitele.

Pilotáž
Dne 20. prosince 2013 proběhlo otevírání obálek s nabídkami k veřejné zakázce na pilotáž, obdrželi jsme celkem 88 nabídek do všech 20 částí zakázky, přičemž pro části 11 a 20 nedorazila nabídka žádná a v částech 12, 13 a 18 pouze po jedné nabídce uchazečů. Ve zbývajících částech zakázky probíhá posouzení splnění kvalifikačních předpokladů a hodnocení došlých nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek. Po zkušenostech z letního výběrového řízení předpokládáme, že definitivní výsledky budou známy přibližně na počátku února 2014.

Děkujeme za spolupráci a zájem o projekt Pospolu a přejeme úspěšný rok 2014.

Petr Jansa
Komunikace se sociálními partnery projektu Pospolu
E-mail: petr.jansa@nuv_cz
Tel.: +420 774 720 437

Lucie Šnajdrová
PR projektu Pospolu
E-mail: lucie.snajdrova@nuv_cz