Novinky - 6. března 2014

Vážení zájemci o dění v projektu Pospolu,

rádi bychom Vás upozornili na dvě aktuality:

Nová partnerství v pilotáži i v monitoringu již běží

Koncem měsíce února a začátkem března došlo k podpisu smluv s 11 novými partnerstvími pro pilotáž a se 3 partnerstvími v dobrovolném monitoringu. Společně s 5 partnerstvími, která běží již od podzimu 2013, je do projektu touto formou zapojeno celkem 25 škol a 82 spolupracujících firem. Uvedených partnerství se účastní celkem 994 žáků v 21 oborech vzdělání, kteří ve sledovaném období v souhrnu absolvují téměř 200 000 hodin odborného výcviku či odborné praxe v reálném pracovním prostředí.

Aktualitu k tomuto tématu, kterou můžete převzít na své stránky, naleznete zde.

Podrobné informace o složení a oborové skladbě jednotlivých partnerství jsou uvedena na stránce http://www.nuv.cz/pospolu/pilotaz a http://www.nuv.cz/pospolu/monitoring.

 

Nový kalendář ke vzdělávacím akcím a březnové workshopy

O obsahu bezplatných vzdělávacích akcí nabízených v rámci projektu jsme vás již informovali, nyní přibyl přehledný kalendář s termíny a anotacemi seminářů, který průběžně aktualizujeme. Naleznete ho na adrese http://www.nuv.cz/pospolu/kalendar.

V měsíci březnu bychom Vás zvlášť upozornili na tři oborové workshopy, konkrétně ke skupinám oborů 82 Umění a užité umění (st 12. 3. v Praze), 69 Osobní a provozní služby (st 19. 3. v Brně) a 39 Speciální a interdisciplinární obory (st 26. 3. v Brně). Proběhne na nich diskuse k pracovní verzi aplikovaných modelů spolupráce a dalším výstupům projektu. Více informací naleznete přímo na oborových stránkách http://www.nuv.cz/pospolu/82, http://www.nuv.cz/pospolu/69  a http://www.nuv.cz/pospolu/39.

S pozdravem

 

Petr Jansa
Komunikace se sociálními partnery projektu Pospolu
E-mail: petr.jansa@nuv_cz
Tel.: +420 774 720 437

Lucie Šnajdrová
PR projektu Pospolu
E-mail: lucie.snajdrova@nuv_cz