Novinky 30. března 2015

Vážení zájemci o dění v projektu Pospolu,

v dnešních novinkách bychom Vás rádi upozornili na:

  1. Nově vydaný zpravodaj Pospolu, ve kterém Vám představíme na 16 stranách spolupráci škol a firem zapojených do projektu a jejich příklady dobré praxe.

  2. Kulatý stůl na téma Jan financovat kvalitu v odborném vzdělávání, který se bude konat v Praze 16. dubna 2015.

  3. Na nový adresář škol a zaměstnavatelů, který vzniká na Metodickém portále RVP.cz a kam lze zdarma vkládat údaje o Vaší škole, firmě, případně subjektech ve Vašem regionu, které Vám pomáhají s navazováním spolupráce školy se sociálními partnery. Další informace najdete zde.

  4. Další možnost škol zapojit se do projektu Pospolu při pilotním ověřování nových nástrojů na zajištění kvality odborných praxí v oborech ukončených maturitní zkouškou, při přípravě profilové maturitní zkoušky a při plánování spolupráce školy a firmy při zajištění závěrečné zkoušky podle jednotného zadání ve spolupráci se zaměstnavateli. Informace k této nabídce najdete zde, dotazník ke zjištění zájmu na této adrese.

  5. Sběr zájmu škol a jejich partnerských firem k uspořádání kurzů pro instruktory praktického vyučování, kteří se starají o žáky při odborném výcviku. Informace najdete zde.

Za celý tým Pospolu

Lucie Šnajdrová

PR projektu Pospolu

mail: lucie.snajdrova@nuv_cz