Novinky 18. prosince 2014

Vážení zájemci o dění v projektu Pospolu,

v dnešních novinkách bychom Vás rádi upozornili na tyto novinky:

1.       Vyhlášení Ceny Pospolu pro instruktora ve firmě, na kterou může svého instruktora nominovat jakákoli škola nebo a firma nezapojená v ověřování v rámci projektu Pospolu, a to v libovolném oboru vzdělání. Z nominací zaslaných do 31. 1. 2015 porota vybere nejzajímavější příklady toho, jak instruktor může ovlivnit výchovu a život mladých lidí. Cena bude vyhlášena na závěrečné konferenci projektu Pospolu.

2.       Čerstvě vydanou publikaci Odborné školy a firmy Pospolu, ve které Vám představíme všech 38 škol zapojených do aktivit projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami a dalšími subjekty. Zástupci škol a firem v publikaci popisují a komentují vzájemnou spolupráci i své zkušenosti získané v projektu Pospolu.

3.       Soutěž StudNet, kterou v rámci pilotního ověřování spolupráce pořádá pod záštitou projektu "DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, Pardubice" a jejíž uzávěrka je už 11. ledna 2015. Soutěž si klade za cíl vytvářet síť vztahů mezi středoškoláky, firmami a vysokými školami v IT oborech i pro gymnázia. Soutěž vyvrcholí dne 29. ledna v Pardubicích, kde žáci SŠ představí záměry svých maturitních prací v kategoriích "Využití IT ve sféře businessu", "Nová média - komunikační strategie" a "Mobilní zařízení". Více informací najdete na http://studnet.cz/.

4.       Vzdělávací akce konané v lednu a únoru 2015:

Kurzy

Možnosti zapojení sociálních partnerů do profilové maturitní zkoušky na středních odborných školách

15. 1. 2015 Plzeň

27. 1. 2015 Liberec

3. 2. 2015 Karlovy Vary

24. 2. 2015 Praha

Koučování

Jak rozvíjet kompetence učitelů a instruktorů pro efektivní spolupráci s partnery

20. 1. 2015 Ostrava

22. 1. 2015 Pardubice

(Pozn. V tématech Jak prohlubovat spolupráci ze strany školy se sociálními partnery, Jak podporovat motivaci firem k větší strategické spolupráci se školou budou další termíny pravděpodobně ještě vypsány.)

 

Workshopy dle skupin oborů

13. 1. 2015 Praha - sk. 34 - Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

21. 1. 2015 Praha - sk. 79 - Obecná příprava

28. 1. 2015 Praha - sk. 78 - Obecně odborná příprava

4. 2. 2015 Praha - sk. 39 - Speciální a interdisciplinární technické obory

Kalendář akcí najdete na http://www.nuv.cz/pospolu/kalendar.

Na závěr bychom Vám chtěli popřát vše dobré do nového roku. Klidné svátky a úspěšný rok 2014 Vám za celý tým projektu Pospolu přeje

Lucie Šnajdrová
PR projektu Pospolu
E-mail: lucie.snajdrova@nuv_cz