Nezávazná informace o průběhu veřejné zakázky "Zajištění a realizace pilotáže modelů spolupráce škol a firem II“

Dne 20. prosince 2013 proběhlo v sídle zadavatele otevírání obálek s nabídkami k  veřejné zakázce „ZAJIŠTĚNÍ A REALIZACE PILOTÁŽE MODELŮ SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM II“. Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek celkem 88 nabídek. Pro část 11 a 20 zadavatel neobdržel žádnou nabídku. V částech 12, 13 a 18 obdržel zadavatel pouze po jedné nabídce uchazečů. Ve zbývajících částech zakázky bude probíhat posouzení splnění kvalifikačních předpokladů a následně hodnocení došlých nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek. Po zkušenostech z letního výběrového řízení zadavatel předpokládá, že definitivní výsledky budou známy přibližně na počátku února 2014.

Více informací o tomto výběrovém řízení najdete zde.

Informace o  partnerstvích pro pilotáž vybraných v letním výběrovém řízení najdete zde.