Monitoring spolupráce škol a firem

Národní ústav pro vzdělávání, Projekt POSPOLU vyzývá firmy, střední odborné školy a učiliště k zapojení do monitoringu spolupráce škol a firem.

Cílem monitoringu, do něhož je možno se přihlásit do 20. prosince 2013, je podobně jako v případě pilotáže sledovat partnerství škol a firem zaměřená na realizaci odborného výcviku a odborné praxe žáků v reálném pracovním prostředí. Monitoring není na rozdíl od pilotáže ze strany projektu Pospolu nijak finančně podpořen, jeho cílem je zviditelnit příklady dobře fungující spolupráce a získané informace využít rovněž jako zdroj při koncipování návrhů systémových změn. Více viz http://www.nuv.cz/pospolu/monitoring.