Mladí strojaři mají na Domažlicku zelenou

6.10.2014 Domažlický deník - Domažlicko – V našem kraji proběhl minulý týden již čtvrtý kulatý stůl věnovaný potřebnému propojení technického školství s praxí. Pořadatelem byla tentokrát Okresní hospodářská komora Domažlice a zájem byl tradičně veliký. V zasedacím sálu Městského úřadu v Domažlicích přivítal starosta pan Ing. Miroslav Mach 32 účastníků jednání z řad základních škol , středních škol a regionálních zaměstnavatelů. Jednání se rovněž zúčastnili zástupci domažlického Úřadu práce, odborů školství Domažlice a H. Týn a Komise pro technické vzdělávání Plzeňského kraje.    

Jako první dostali slovo ředitelé a výchovní poradci základních škol, dle jejichž informací je počet zájemců o studium technických oborů zhruba třetinový. Na základních školách z Domažlic, Kdyně, Mrákova a Blížejova mají děti možnost navštěvovat technické kroužky přímo v učebnách základních škol nebo v truhlářských a kovoobráběcích dílnách SOU Domažlice. Základní škola Blížejov v rámci projektu OHK Klatovy disponuje CNC strojem, na kterém mohou děti získat první zkušenosti s propojením klasického obrábění a moderní výpočetní techniky. Základní školy také dle svých možností navštěvují oblíbenou Techmanii a Dny vědy a techniky v Plzni. Ze strany základních škol bohužel zatím není velký zájem o exkurze, které umožňuje ve svých provozech řada firem jak z Domažlicka, tak i z celého Plzeňského kraje.

Celý článek k dispozici zde.