Ministr Chládek: Rok 2015 bude rokem technického vzdělávání

Ministr školství Marcel Chládek uzavřel 21.3.2014 smlouvu o vzájemné spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a největším zaměstnavatelským svazem v ČR - Svazem průmyslu a dopravy ČR. Spolupráce se týká zejména podpory technického vzdělávání dětí a mládeže.

Největší zaměstnavatelský svaz v ČR a resort školství považují dohodu za závazek společně řešit chronické problémy v oblasti vzdělávání, zejména pak nedostatek technicky vzdělaných pracovníků ve firmách. Těch chybí desítky tisíc. Na dohodu navazují další jednání a konkrétní aktivity. Jednou z nich bude příprava analýzy, která by dokázala odpovědět na to, jaké obory jsou potřebné pro trh práce. Více informací najdete na stránkách MŠMT a na stránkách Svazu průmyslu a dopravy.

Zmíněná dohoda SPD a MŠMT je v souladu s cíli a aktivitami projektu Pospolu, který podporuje spolupráci škol i firem, pilotně ověřuje vzájemnou spolupráce škol a firem převážně v technických oborech a jeho cílem je návrh legislativních opatření pro snazší spolupráci.