Metodické publikace

Jednou z aktivit projektu Pospolu, jejímž cílem je doplnit aktivity směřující k podpoře spolupráce mezi školami a firmami, je tvorba publikací věnovaných sociálnímu partnerství. Publikace vycházejí v několika edičních řadách.

Publikace tvoří autorské týmy, složené minimálně ze dvou autorů, přičemž v ideálním případě každý autor reprezentuje jinou školu nebo instituci. Práce autorského týmu je řízena interním editorem z týmu projektu Pospolu, který zajišťuje i průběh recenzního řízení. K publikacím se vyjadřují zástupci MŠMT, případně sociální partneři (zaměstnavatelské svazy apod.). Nakonec jsou metodické publikace zveřejněny na webu projektu Pospolu a také představovány na workshopech pro jednotlivé skupiny oborů, organizovaných v průběhu celého roku 2014.

Tvorba publikací probíhá podle harmonogramu po celou dobu trvání projektu. V první etapě v průběhu roku 2013 byly sestaveny a vydány publikace:

 • Inspiromat pro technické obory (pro skupiny oborů 21, 23 a 26);
 • Praktické vyučování v prostředí se složitou a nákladnou technologií a zařízením ve firmě (skupina 41);
 • Realizace odborné praxe (skupina 63);
 • Praktické vyučování v maturitních oborech (skupina 65);
 • Metodické materiály pro obory Kadeřník, Kosmetické služby, Vlasová kosmetika (skupina 69);
 • Workshopy ke zvýšení motivace žáků oboru vzdělání Zdravotnický asistent k výkonu povolání (skupina 53);
 • Rozvoj čtenářských dovedností potřebných v praxi a při studiu vysokých škol uměleckého zaměření (skupina 82).

V následujících etapách jsou v průběhu roku 2014 vydávány publikace pro další skupiny oborů:

 • Evaluační nástroje k ověřování odborných kompetencí (skupina 16);
 • Evaluační nástroje k ověřování odborných kompetencí (skupina 28);
 • Praxe žáků v prostředí se složitou technologií (skupina 29);
 • Vývojové trendy v oboru (skupina 31);
 • Evaluační nástroje k ověřování odborných kompetencí (skupina 32);
 • Rozvoj čtenářských dovedností potřebných v praxi (skupina 72);
 • Motivační workshopy se žáky zaměřené na požadavky zaměstnavatelů na osobnost pracovníka v oboru (skupina 75).

Souběžně jsou připravovány publikace s tematikou ECVET a pětice publikací s názvem Model profilové maturitní zkoušky (pro skupiny oborů 18, 33, 36, 37 a 68).

V průběhu roku 2015 vyjdou publikace s pracovními názvy:

 • Podkladová publikace pro motivační workshopy se žáky o požadavcích zaměstnavatelů v oboru na osobnost pracovníka (skupina 39);
 • Co žádá praxe aneb Jak připravit žáky pro praktický profesní život (skupina 43);
 • Jak připravit žáky na reálné pracovní prostředí (skupina 66).

Jedna z publikací bude věnována také skupině oborů 78 (technická lycea), další vzniknou na základě pilotáže partnerství škol a zaměstnavatelů, včetně standardů odborného výcviku pro skupiny oborů 23 a 26.

Eva Rathouská a František Brož